Jeden výkop pre inžinierske siete nestačí …

Jeden spoločný výkop pre všetky inžinierske siete nestačí!

Podľa normy je potrebné dodržiavať rozostup medzi sieťami plyn, voda, elektro 0,5m a kanalizáciu od plynu minimálne 1,0m. Ak by sme teda chceli uložiť siete do jedného výkopu, musel by byť široký 1,9m. Je omnoho jednoduchšie vykopať dve širšie ryhy.

Pozor si treba dávať hlavne pri kanalizácii a plyne. Ak by nastal únik plynu z potrubia, môže sa stať, že do netesného potrubia kanalizácie začne unikať, čo by mohlo veľmi ľahko viesť k nešťastiu. Takisto treba dbať na pevnú chráničku plynového potrubia pri križovaní kanalizácie a plynu, a to v dĺžke 1,5m vpravo a 1,5m vľavo od kanalizácie.