Kanalizácie

Realizujeme výstavbu nasledovných typov kanalizácií:

  • stoky, tlakové a gravitačné kanalizácie a objekty na nich
  • dažďové kanalizácie
  • drenáže a vsakovacie objekty

V ponuke máme veškeré príslušenstvo ku kanalizácii skladom

  • od spätných klapiek cez odbočky, presuvky, kolená, hrdlá a rúry až po revíznu šachtu s poklopom
  • betónové kanalizácie a žumpy len na OBJEDNÁVKU!

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika