Referencie

Naše referencie a spokojný zákazníci hovoria za nás, sme na trhu už 25 rokov a prinášame teplo aj do vašich domácností v spolupráci s SPP

Referencie -2018 (sa spracúvajú)

 

Referencie -2017

Nová Ves nad žitavou

 • Plynovod D50 – 176m
 • Plynové prípojky D32 – 18x
Komárno

 • Plynovod D315 Biskupa Királiho – 230m
 • Plynovod D110 Tržničné Námestie – 60m
 • Plynovod D225 Župná – 84m 
 • Plynovod D110 M.R.Štefánika 64m
 • Plynové prípojky Biskupa Királiho – 15x
 • Plynové prípojky Tržničné Námestie – 2x
 • Plynové prípojky Župná – 5x
 • Plynové prípojky M.R.Štefánika – 1x
 • Zemné Práce
Sereď Stromová

 • Plynovod D63 Stromová – 368m
 • Plynové prípojky D32 – 41x
 • Zemné práce
 Malý Lapáš Tyráň

 • Plynovod D63 – 327m
 • Plynové prípojky D32 – 14x
 • Zemné Práce
 Žitavany

 • Vodovod D110 – 334m
 • Zemné Práce
 Chyzerovce

 • Plynovod D63 – 143m
 • Plynové prípojky D32 – 2x
 • Zemné Práce
 Dolné Lefantovce

 • Plynovod D63 – 40m
 • Plynové prípojky D40 – 2x
 Malé Vozokany

 • Plynovod D50 – 77m
 • Plynová prípojka D32 – 1x

Referencie -2016

IBV Chrenová vynohrady

 • Plynovod D90 – 240m            
 • Plynová prípojka D32 – 21m
 • Zemné práce
Malé Vozokany nájomná 9 b.j.

 • Plynovod D50 – 21m
 • Plynová prípojka D32 – 4m
 • Zemné práce
Obchodné centrum Detva 

 • Demontáž + prekládka Vodovodu DN125
 • Vodovod D140 –  139m
 • Vodovodná prípojka D110 – 5m
 • Zemné práce
Bývali pivovar Topoľčany 

 • Plynovod D50 – 12m
 • Plynová regulačná stanica 
 • Zemné práce
 Polplast-SK, Olichov

 • Plynová prípojka D40 – 13m
 • Prípojka el. energie NAYY 4×16 – 5,5m
 • Prípojka vody D32 – 4m
 • Zemné práce
Sereď 2 ulice

 • Plynovod D90 Čepenská – 398m
 • Plynovod D90 Dolnočepenská – 312m
 • Plynové prípojky Čep. – 39x
 • Plynové prípojky Dolnočep. – 30x
 • Zemné práce + pretláčanie pod cesty
 Vranie Diely, Starý Tekov

 • Plynovod D50 – 322m
 • Plynové prípojky D32 – 163m
 • Vodovod D110 – 363m
 • Vodovodná prípojka D32 – 152m
 • Zemné Práce
  Inovecká Nitra viac vo fotogaleria-stavieb

 • Plynovod D32 – 95m
 • Plynová Prípojka D32 2m
 • rok 2017 – cca 200 prípojok
 • rok 2016 – cca 230 prípojok
 • rok 2015 – cca 200 prípojok
 • rok 2014 – cca 300 prípojok
 • rok 2013 – cca 230 prípojok
 • rok 2012 – cca 200 prípojok
 • rok 2011 – cca 250 prípojok
 • rok 2010 – cca 250 prípojok
 • rok 2009 – cca 200 prípojok

Budovanie nových distribučných plynovodov STL/ a STL prípojok plynu 

PP-plynové prípojky, VP-vodovodné prípojky, Kp– kanaliz. prípojky 

Inštalácie a rekonštrukcie

 • Harmónia rekreačné stredisko Hlohovec kanalizácia, rozvody elektro voda
 • Investičná bytová výstavba Jaslovské Bohunice: zriadenie a sprevádzkovanie kotolne, plynofikácia, kompletné ústredné kúrenie, rozvody vody, zdravotechniky, montáž zriaďovacích predmetov bytov.
 • Investičná bytová výstavba Madunice: rozšírenie STL rozvodu, plynovodu pre obec
 • K.O.Fruit Zlaté Moravce: plynofikácia a prípojka STL
 • Kostol tešiteľov Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia plynu a ÚK
 • Materská škola Štúrova Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia plynu a ÚK
 • Bytové družstvo Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne a rozvodu plynu pre objekt 24 bytová jednotka Topoľčianky
 • Základné školy, materské školy, kultúrne domy, obecné úrady, kostoly: montáž a rekonštrukcia ÚK, plynovod a dodávka technologických zariadení
 • Rodinné domy: plynofikácie

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika