Referencie

Naše referencie a spokojný zákazníci hovoria za nás, sme na trhu už 25 rokov a prinášame teplo aj do vašich domácností v spolupráci s SPP

Budovanie nových distribučných plynovodov STL/ a STL prípojok plynu 

Každý rok pribúdajú nové zákazky a keby máme pokračovať ďalej s pridávaním nestačili by nám žiadne strany. 

Referencie -2019

 Janíkovce 

 • Plynovod D90 – 247,17m
 • Plynové prípojky D32 – 43,23m 10ks
 • Vodovod D110 – 254,6m
 • Vodovodné prípojky D32 – 44,5m 10ks
 • Kanalizácia gravitačná DN 300 – 58m
 • Kanalizácia tlaková D63 – 43,8 + D90 -142m
 • Kanalizačné prípojky DN40 – 49m 10ks 
 • Zemné práce
 Brodzany 

 • Plynovod D63 – 270,12m
 • Plynové prípojky D32 – 31,75m 7ks
 • Vodovod D110 – 353,8m
 • Vodovodné prípojky D32 – 29,1m 7ks
 • Zemné práce
 Zlaté Moravce Hospic 

 • Skrátenie plynovej prípojky D40 – 17,12m
 Súkromná IBV 

 • Plynovod D50 – 290m
 • Plynové prípojky D32 – 49,75m 11ks
 
 
 
 

Referencie -2018

Sereď Družstevná  

 • Plynovod D90 – 286m
 • Plynové prípojky D32 – 247m
 • Zemné práce
Nitra 

 • Zemné práce 
 • Osádzanie odlučovačov ropných látok
 • Prerábka kanalizácie 
Mlynský potok Zlaté Moravce 

 • Kanalizácia 
 • Plynovod D90 – 36m, D63 – 154m
 • Plynové prípojky D32 – 52m
 • Vodovod D110 – 330m
 • Vodovodné prípojky D32 – 155m
Pohranice 

 • Plynovod D50 – 134m
 • Plynové prípojky D32 – 40m
 • Vodovod D110 – 120m
 • Vodovodné prípojky D32 – 91m
 • Elektrické prípojky + verejné osvetlenie  – 832m
 • Zemné práce
Kľak 

 • Plynovod D50 – 110m
 • Plynová prípojka D32 – 17m
 Cintorín Zlaté Moravce 

 • Vodovodná prípojka D32 – 5m
 • Úprava dažďovej stoky  
 
 • rok 2022 – cca 500 prípojok
 • rok 2021 – cca 460 prípojok
 • rok 2020 – cca 430 prípojok
 • rok 2019 – cca 400 prípojok
 • rok 2018 – cca 500 prípojok
 • rok 2017 – cca 450 prípojok
 • rok 2016 – cca 230 prípojok
 • rok 2015 – cca 200 prípojok
 • rok 2014 – cca 300 prípojok
 • rok 2013 – cca 230 prípojok
 • rok 2012 – cca 200 prípojok
 • rok 2011 – cca 250 prípojok
 • rok 2010 – cca 250 prípojok
 • rok 2009 – cca 200 prípojok

Budovanie nových distribučných plynovodov, vodovodov, kanalizácii a elektrických prípojok

 • 2017 -Plynovod + PP Malé Vozokany
 • 2017 -Plynovod + PP Dolné Lefantovce
 • 2017 – Plynovod + PP Chyzerovce
 • 2017 – Vodovod Žitavany
 • 2017 – Plynovod + PP Malý Lapáš Tyráň
 • 2017 – Plynovod + PP Sereď Stromová 
 • 2017 – Plynovod + PP Komárno -Biskupa Királiho, Župná, Tržničné Námestie , M.R.Štefánika
 • 2017 – Plynovod + PP Nová Ves nad Žitavou
 • 2016 – Plynovod + PP IBV Chrenová vynohrady
 • 2016 – Plynovod + PP Malé Vozokany nájomná 9 b.j.
 • 2016 – Vodovod + VP Obchodné centrum Detva
 • 2016 – Plynovod + regulačná stanica Bývali pivovar Topoľčany
 • 2016 – PP+EP+VP Polplast-SK, Olichov
 • 2016 – Plynovod +PP a OPZ Dolnočepenská a  Čepenská Sereď rekonštrukcia SPP
 • 2016 – Plynovod, Vodovod + PP a VP Vranie Diely, Starý Tekov
 • 2016 – Plynovod + PP Inovecká Nitra  fotogaleria-stavieb
 • 2015 -Prekládka plyn.uzáveru Kruháč Zlaté Moravce fotogaleria
 • 2015 – Plynovod + PP Hurbanovo
 • 2015 – Plynovod + PP Nitra obec Dolné Lefantovce
 • 2015 – Kanalizácia Žitavany 
 • 2015 – plynovod + PP Topoľčianky 
 • 2015 – PP Jedľové Kostoľany 
 • 2015 – Plynovod + PP Šamorín 
 • 2015 – Plynovod Rimavská Sobota
 • 2015 -Kanalizácia Nitra Štefániková trieda
 • 2014 – Plynovod s PP – Šamorín
 • 2014 – Vodovod s VP, Plynovod SPP – Malý Lapáš
 • 2014 – Vodovod,Kanalizácia,Plynovod s PP – IBV Nitra
 • 2014 – plynovod – Odstránenie havarijného stavu Imeľ
 • 2014 – Vodovod,Kanalizácia,PP- Výstavba IBV Levice
 • 2013 – Výstavba IBV Rozálka – PEZINOK 5RD
 • 2013 – Prípojky Plynu pre objekty ŽSR
 • 2013/14 – IMEĽ- Odstránenie havarijného stavu +80 prípojok a 6 ulíc
 • 2013 – Žikava – STL Plynovod
 • 2013 – Solčany STL Plynovod 
 • 2013 – IBV Malý Lapáš
 • 2013 – IBV Mlynský potok
 • 2013 – Žirany – STL Plynovod 
 • 2013 – IBV Žitavany
 • 2013 – IBV Starý Tekov
 • 2013 – Nitra – IBV Vašinova 
 • 2012 – Obyce byt. dom
 • 2012 – IBV Levice Vinohradnícka
 • 2012 – IBV Machulince  – bytový dom 2×9 bj, Machulince
 • 2012 – Šurany
 • 2012 – Výčapy Opatovce
 • 2012 – Hruboňovo
 • 2011 – Hostie
 • 2011 – Nitrianske Hrnčiarovce
 • 2011 – IBV Beladice – bytový dom 2×24 b.j., Beladice
 • 2011 –Párovské Háje
 • 2011 – Výčapy Opatovce
 • 2011 – Hruboňovo
 • 2010 – Jarok
 • 2010 – Nemčiňany
 • 2010 – Dolné Obdokovce
 • 2010 – Čeľadice
 • 2010 – Vráble
 • 2010 – Zlaté Moravce
 • 2010 – Kolíňany
 • 2010 – Branč
 • 2010 – Jelenec Bytová jednotka A,B
 • 2010 – Nemčiňany
 • 2010 – Jarok
 • 2009 – Žitavany – Plynovod + 24 a 14-bytová jednotka

PP-plynové prípojky, VP-vodovodné prípojky, KP– kanaliz. prípojky  OPZ- rozvod od skrinky po spotrebiče, EP- elektrické prípojky

Inštalácie a rekonštrukcie

 • Harmónia rekreačné stredisko Hlohovec kanalizácia, rozvody elektro voda
 • Investičná bytová výstavba Jaslovské Bohunice: zriadenie a sprevádzkovanie kotolne, plynofikácia, kompletné ústredné kúrenie, rozvody vody, zdravotechniky, montáž zriaďovacích predmetov bytov.
 • Investičná bytová výstavba Madunice: rozšírenie STL rozvodu, plynovodu pre obec
 • K.O.Fruit Zlaté Moravce: plynofikácia a prípojka STL
 • Kostol tešiteľov Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne, meranie, regulácia plynu a prerábka ÚK
 • Materská škola Štúrova Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia plynu a ÚK
 • Bytové družstvo Zlaté Moravce: rekonštrukcia kotolne a rozvodu plynu pre objekt 24 bytová jednotka Topoľčianky
 • Základné školy, materské školy, kultúrne domy, obecné úrady, kostoly: montáž a rekonštrukcia ÚK, plynovod a dodávka technologických zariadení
 • Rodinné domy: plynofikácie

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika