Výstavba STL plynovodov

Naše referencie:

Naše referencie a spokojný zákazníci hovoria za nás, sme na trhu už 25 rokov a prinášame teplo aj do vašich domácností v spolupráci s SPP

Referencie -2018 (sa spracúvajú)

Referencie -2017

Nová Ves nad žitavou

 • Plynovod D50 – 176m
 • Plynové prípojky D32 – 18x
Komárno

 • Plynovod D315 Biskupa Királiho – 230m
 • Plynovod D110 Tržničné Námestie – 60m
 • Plynovod D225 Župná – 84m 
 • Plynovod D110 M.R.Štefánika 64m
 • Plynové prípojky Biskupa Királiho – 15x
 • Plynové prípojky Tržničné Námestie – 2x
 • Plynové prípojky Župná – 5x
 • Plynové prípojky M.R.Štefánika – 1x
 • Zemné Práce
Sereď Stromová

 • Plynovod D63 Stromová – 368m
 • Plynové prípojky D32 – 41x
 • Zemné práce
 Malý Lapáš Tyráň

 • Plynovod D63 – 327m
 • Plynové prípojky D32 – 14x
 • Zemné Práce
 Žitavany

 • Vodovod D110 – 334m
 • Zemné Práce
Chyzerovce

 • Plynovod D63 – 143m
 • Plynové prípojky D32 – 2x
 • Zemné Práce
Dolné Lefantovce

 • Plynovod D63 – 40m
 • Plynové prípojky D40 – 2x
 Malé Vozokany

 • Plynovod D50 – 77m
 • Plynová prípojka D32 – 1x

Referencie -2016

IBV Chrenová vynohrady

 • Plynovod D90 – 240m            
 • Plynová prípojka D32 – 21m
 • Zemné práce
Malé Vozokany nájomná 9 b.j.

 • Plynovod D50 – 21m
 • Plynová prípojka D32 – 4m
 • Zemné práce
Obchodné centrum Detva 

 • Demontáž + prekládka Vodovodu DN125
 • Vodovod D140 –  139m
 • Vodovodná prípojka D110 – 5m
 • Zemné práce
Bývali pivovar Topoľčany 

 • Plynovod D50 – 12m
 • Plynová regulačná stanica 
 • Zemné práce
Polplast-SK, Olichov

 • Plynová prípojka D40 – 13m
 • Prípojka el. energie NAYY 4×16 – 5,5m
 • Prípojka vody D32 – 4m
 • Zemné práce
Sereď 2 ulice

 • Plynovod D90 Čepenská – 398m
 • Plynovod D90 Dolnočepenská – 312m
 • Plynové prípojky Čep. – 39x
 • Plynové prípojky Dolnočep. – 30x
 • Zemné práce + pretláčanie pod cesty
Vranie Diely, Starý Tekov

 • Plynovod D50 – 322m
 • Plynové prípojky D32 – 163m
 • Vodovod D110 – 363m
 • Vodovodná prípojka D32 – 152m
 • Zemné Práce
 Inovecká Nitra viac vo fotogaleria-stavieb

 • Plynovod D32 – 95m
 • Plynová Prípojka D32 2m
 • rok 2017 – cca 200 prípojok
 • rok 2016 – cca 230 prípojok
 • rok 2015 – cca 200 prípojok
 • rok 2014 – cca 300 prípojok
 • rok 2013 – cca 230 prípojok
 • rok 2012 – cca 200 prípojok
 • rok 2011 – cca 250 prípojok
 • rok 2010 – cca 250 prípojok
 • rok 2009 – cca 200 prípojok

Budovanie nových distribučných plynovodov STL/ a STL prípojok plynu 

 • 2015 Prekládka plyn.uzáveru Kruháč Zlaté Moravce fotogaleria
 • 10/2015 Plynovod + PP Hurbanovo
 • 8/2015 Plynovod + PP Nitra obec Dolné Lefantovce
 • 5/2015 Kanalizácia Žitavany 
 • 4/2015 plynovod +PP Topolčianky 
 • 3/2015- PP Jedlové Kostoľany 
 • 3/2015 – Plynovod+PP Šamorín 
 •  2/2015 – Plynovod Rimavská Sobota
 • 2/2015 -Kanalizácia Nitra Štefániková trieda
 • 11/2014 – Plynovod s PP – Šamorín
 • 9/2014 – Vodovod s VP, Plynovod sPP – Malý Lapáš
 • 8/2014 – Vodovod,Kanalizacia,Plynovod s PP – IBV Nitra
 • 3/2014 – plynovod – Odstránenie havarijného stavu Imeľ
 • 2/2014 – Vodovod,Kanalizacia,PP- Výstavba IBV Levice
 • 11/2013 – Výstavba IBV Rozálka – PEZINOK 5RD
 • 10/2013 – Prípojky Plynu pre objekty ŽSR
 • 10,11,12,1../2013/14 – IMEĽ- Odstránenie havarijného stavu +80 prípojok a 6 ulíc
 • 9/2013 – Žikava – STL Plynovod
 • 9/2013 – Solčany STL Plynovod 
 • 9/2013 – IBV Malý Lapáš
 • 9/2013 – IBV Mlynský potok
 • 8/2013 – Žirany – STL Plynovod 
 • 7/2013 – IBV Žitavany
 • 5/2013 – IBV Starý Tekov
 • 4/2013 – Nitra – IBV Vašinova 
 • 10/2012 – Obyce byt. dom
 • 9/2012 – IBV Levice Vinohradnícka
 • 8/2012 – IBV Machulince  – bytový dom 2×9 bj, Machulnce
 • 7/2012 – Šurany
 • 7/2012 – Výčapy Opatovce
 • 6/2012 – Hruboňovo
 • 9/2011 – Hostie
 • 8/2011 – Nitrianske Hrnčiarovce
 • 7/2011 – IBV Beladice – bytový dom 2×24 b.j., Beladice
 • 6/2011 –Párovské Háje
 • 5/2011 – Výčapy Opatovce
 • 3/2011 – Hruboňovo
 • 12/2010 – Jarok
 • 11/2010 – Nemčiňany
 • 10/2010 – Dolné Obdokovce
 • 9/2010 – Čeľadice
 • 8/2010 – Vráble
 • 7/2010 – Zlaté Moravce
 • 6/2010 – Kolíňany
 • 5/2010 – Branč
 • 4/2010 – Jelenec Bytová jednotka A,B
 • 3/2010 – Nemčiňany
 • 2/2010 – Jarok
 • 10/2009 – Žitavany – Plynovod + 24 a 14-bytová jednotka

PP-plynové prípojky, VP-vodovodné prípojky, Kp– kanaliz. prípojky 

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika