Výstavba STL plynovodov

Naše referencie:

Naše referencie a spokojný zákazníci hovoria za nás, sme na trhu už 25 rokov a prinášame teplo aj do vašich domácností v spolupráci s SPP

Referencie -2019 (sa spracúvajú)

Referencie -2018

Sereď Družstevná 

 • Plynovod D90 – 286m
 • Plynové prípojky D32 – 247m
 • Zemné práce
Nitra

 • Zemné práce 
 • Osádzanie odlučovačov ropných látok
 • Prerábka kanalizácie 
Mlynský potok Zlaté Moravce

 • Kanalizácia 
 • Plynovod D90 – 36m, D63 – 154m
 • Plynové prípojky D32 – 52m
 • Vodovod D110 – 330m
 • Vodovodné prípojky D32 – 155m
Pohranice

 • Plynovod D50 – 134m
 • Plynové prípojky D32 – 40m
 • Vodovod D110 – 120m
 • Vodovodné prípojky D32 – 91m
 • Elektrické prípojky + verejné osvetlenie  – 832m
 • Zemné práce
Kľak

 • Plynovod D50 – 110m
 • Plynová prípojka D32 – 17m
 Cintorín Zlaté Moravce

 • Vodovodná prípojka D32 – 5m
 • Úprava dažďovej stoky  
 
 

Referencie -2017

Nová Ves nad žitavou

 • Plynovod D50 – 176m
 • Plynové prípojky D32 – 18x
Komárno

 • Plynovod D315 Biskupa Királiho – 230m
 • Plynovod D110 Tržničné Námestie – 60m
 • Plynovod D225 Župná – 84m 
 • Plynovod D110 M.R.Štefánika 64m
 • Plynové prípojky Biskupa Királiho – 15x
 • Plynové prípojky Tržničné Námestie – 2x
 • Plynové prípojky Župná – 5x
 • Plynové prípojky M.R.Štefánika – 1x
 • Zemné Práce
 Sereď Stromová

 • Plynovod D63 Stromová – 368m
 • Plynové prípojky D32 – 41x
 • Zemné práce
 Malý Lapáš Tyráň

 • Plynovod D63 – 327m
 • Plynové prípojky D32 – 14x
 • Zemné Práce
 Žitavany

 • Vodovod D110 – 334m
 • Zemné Práce
Chyzerovce

 • Plynovod D63 – 143m
 • Plynové prípojky D32 – 2x
 • Zemné Práce
Dolné Lefantovce

 • Plynovod D63 – 40m
 • Plynové prípojky D40 – 2x
 Malé Vozokany

 • Plynovod D50 – 77m
 • Plynová prípojka D32 – 1x
 • rok 2018 – cca 500 prípojok
 • rok 2017 – cca 450 prípojok
 • rok 2016 – cca 230 prípojok
 • rok 2015 – cca 200 prípojok
 • rok 2014 – cca 300 prípojok
 • rok 2013 – cca 230 prípojok
 • rok 2012 – cca 200 prípojok
 • rok 2011 – cca 250 prípojok
 • rok 2010 – cca 250 prípojok
 • rok 2009 – cca 200 prípojok

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika