Certifikácia

Sme držiteľmi nasledovných certifikátov a oprávnení
 • Najnovší certifikát získaný z komory stavebných inžinierov osvedčenie STAVBY VEDÚCI z odborným zameraním INŽINIERSKE STAVBY (plynovody,vodovody,kanalizácie)

 

 • Certifikát zmluvného partnera o spolupráci s SPP a.s
 • ISO 9001
 • BS OHSAS 18001
 • EN ISO 3834-2
 • ISO 14001
 • Oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na plynárenských vyhradených technických zariadeniach
 • Oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na elektrozariadeniach
 • Certifikát na výkon servisných činností na jednotlivých plynárenských zariadení značky Buderus, Immergas, Protherm
 • Certifikát zvárača so štátnymi skúškami – oceľ, plasty(euro)
 • Certifikát technológa zváračov plastov
 • Oprávnenie odborného pracovníka na výkon revízií na plynárenských zariadeniach – zem. plyn, propán bután, na NTL, STL, kovových a nekovových materiálov
 • Cerifikáty na montáž zahraničných technológií ÚK, vody
 • Oprávnenie AQUA GAS s.r.o. na vykonávanie prác s páskovou izoláciou DENSO na báze PE viacvrstvové systémy na protikoróznu ochranu materiálov kladených do zeme
 • Osvedčenie SPP oprávňujúce na území SR vykonávať montáž nízkotlakových a strednotlakových plynových prípojok technologickým postupom firmy KOGÁZ
 • Osvedčenie BENTONE AB na uvádzanie do činnosti, záručný a pozáručný servis horákov Bentone
 • Certifikát na montáž vykurovacích a sanitárnych systémov IVAR
 • Certifikát montéra UPONOR oprávňujúci montovať systém UNIPIPE
 • Certifikát HERZ na montáž vykurovacích armatúr, tvaroviek a plasthlinníkových rúrok systému Herz
 • Certifikát GABOTHERM a GABOFLEX na montovanie systémov Gabotherm a Gaboflex
 • Certifikát REHAU
 • Oprávnenie Buderus na montáž, uvádzanie do prevádzky a opravy výrobkov BUDERUS Heiztechnik GmbH v rozsahu závesné kotly do 24 kW, závesné kondenzačné kotly do 60 kW, nízkoteplotné stacionárne liatinové kotly do 70 kW, stacionárne liatinové a oceľové kotly, ohrievače TÚV, solárne zariadenia, regulácie Buderus
 • Oprávnenie na montáž, uvádzanie do prevádzky, údržbu a servis plynových zariadení Beretta
 • Osvedčenie oprávňujúce vykonávať inštaláciu a servis plynových kotlov, elektronických, kondenzačných a plynových kotlov nad 50 kW značky PROTHERM
 • Osvedčenie oprávňujúce vykonávať inštaláciu a servis plynových kotlov, elektronických, kondenzačných a plynových kotlov do 50 kW značky PROTHERM, ARISTON, VIESSMANN, IMMERGAS, BUDERUS.
 • Osvedčenie o spôsobilosti pre montážne a servisné práce na plynových kotloch TERMOGAS
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie servisných opráv plynových kotlov Modratherm
 • Osvedčenie o oprávnení spúšťať do prevádzky a vykonávať opravy ohrievačov vody: QUADRIGA, ARISTON, QUADROFLEX, TATRAMAT, ELÍZ
 • Osvedčenie servisného technika Geminox
 • Osvedčenie pre servis, spúšťanie a záručný servis spotrebičov KARMA
 • Osvedčenie servisného technika DAKON s.r.o.
 • Osvedčenie firmy MORA – GORENJE
 • Osvedčenie firmy QUANTUM PLUS
 • Osvedčenie firmy VAILLANT

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika