Služby

Ponúkame

 • revízie plynových zariadení
 • revízie plynových spotrebičov
 • odborné skúšky plynových zariadení
 • odstránenie porevíznych závad
 • rekonštrukcie kotolní
 • výstavba plynovodov, vodovodov a kanalizácií
 • rekonštrukcie plynových, vodovodných a kanalizačných potrubí
 • vytyčovanie inžinierských sietí
 • plynofikácie rodinných domov, bytových jednotiek, administratívnych objektov. Zabezpečujeme aj projekčnú činnosť.
 • Zváračské práce vykonávajú zamestnanci našej firmy s certifikátmi o odbornej spôsobilosti.
  – Zváranie argónom v ochrannej atmosfére
  – zváranie plameňom
  – zváranie oblúkom-obalovanou elektródou
  – elektrofúzne zváranie plastov potubných systémov (na základe Európskeho certifikátu zvárača plastov a Európskeho certifikátu technológa plastov )
 • zemné a výkopové práce – svahovanie, búranie hydr. kladivom, odvoz a dovoz sypkých materiálov a stavebnej sute
 • opravy a údržby plynových zariadení

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika