Projekcia a Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme projekčnú činnosť pre nasledovné stavby

  • distribučné plynovody
  • distribučné vodovody
  • kanalizácie, gravitačné, tlakové, dažďové
  • pripojovacie plynovody
  • prípojky vody
  • prípojky kanalizácie
  • TZB – vnútorné rozvody plynu, kanalizácie, vody, ústredné vykurovanie, podlahové aj solárne

Vypracovanie projekčnej činnosti zabezpečuje  

Katarína Mošková ( 0948 156 347, jozefmoska@gmail.com)

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika