Revízie

Naša firma Vám s dlhoročnou tradíciou ponúka služby v oblasti revízií plynových zariadení a spotrebičov.

Vykonanie revízie plynových zariadení odporúčajú:
– revízni technici PZ
– plynárenské organizácie
– odborní pracovníci
– servisné spoločnosti
– bezpečnostní technici

Pri revízií plynového zariadenia sa vykonávajú tieto úkony:
– meranie úniku zemného plynu
– kontrola pripojenia plynových spotrebičov
– kontrola uzáverov plynu
– kontrola rozoberateľných spojov
– kontrola spalovania zemného plynu
– kontrola oxidu uholnatého – CO2
– kontrola komínov
– kontrola osadenia spotrebiča
– vystavenie revíznej správy
– možnosť odstránenia zistených závad

plynovody | vodovody | kanalizácie | elektrika